Nedenstående et udvalg af vore kunde- og projektreferencer. Kontakt os hvis De måtte have spørgsmål til et specifikt projekt/kunde.

Nordea Bank Abp

Nordea Bank Abp

Netbank International

Netbank International er en netbankløsning for erhvervsvirksomheder i Nordeas udenlandske enheder. Løsningen anvendes til betalingsformidling, kontoinformation og advisering mellem Nordea og Nordeas erhvervskunder. Desuden er der mulighed for rapportering af kontooplysninger på konti i banken samt integration til kundens egne administrative løsninger.

Netbank International er installeret i Nordeas udenlandske afdelinger i New York, London, Frankfurt og Singapore, og benyttes af en række af Nordeas store udenlandske kunder som platform for betalingsformidling. Netbank International benytter højeste klassifikation af sikkerhed herunder bl.a. anvendelse af engangs-adgangskoder via bankløsningens login-system, Nordea Identity Service.

Nordea Identity Service – Single-sign-on

Nordea Identity Service er et single-sign-on-system udviklet til Nordea generelt, og p.t. benyttet af de 4 Netbank International enheder.

Systemet gør det ud for en central login-portal, hvor kunder i bankløsningen kan autentificere sig ved hjælp af enten deres mobiltelefon eller via en af banken udleveret nøglegenerator (Keypad token). Når en kunde er logget ind én gang, kan han hoppe frit mellem alle de systemer han har adgang til uden at skulle foretage et nyt login.

I baggrunden benyttes systemets web services til administration af brugere og login-tokens (telefoner, keypads).

G4S Security Services A/S

G4S Security Services A/S

Priskalkulation

Priskalkulation anvendes som primær informations-, konfigurerings- og beslutningsstøttesystem af G4S’ salgskonsulenter når man udarbejder løsningsforslag til kunders alarm- og sikringsløsninger.

Priskalkulation har til formål at sikre et effektivt tilbud/ordreflow mellem salgskonsulenter og backoffice systemer i G4S. Løsningen giver G4S et fuldt elektronisk ordre-, kunde- og dataflow, hvilket sikrer betydelige besparelser i form af reduceret ordrebehandlingstid og administration samt reduktion af fejlkilder i flowet mellem tilbudsgivning og endelig installation.

Fremfor alt giver det desuden G4S 's kunder en oplevelse af professionel sagshåndtering.
Priskalkulation integrerer til SAP i form af produktpriser, ordreoplysninger, navne, adresser, komponenter, komponentplaceringer, betalingsinformation, installationsaftaler og bemærkninger.

Priskalkulation integrerer til SuperOffice i form af automatisk administration af kundesager, så alle informationer (priser, tilbud, kontrakter, tilbud, dokumenter) automatisk journaliseres i SuperOffice.

Der er udviklet integration til Microsoft Office for bl.a. at kunne udarbejde dokumentation og tilbud via fletning – når en løsning til en kunde er konfigureret dannes det færdige tilbudsdokument automatisk.

Teknisk består løsningen af klientprogrammel (salgskonsulentens arbejdsværktøj), backoffice-programmel (vedligehold af priser, rettigheder og konfigurationer) samt integrationsprogrammel i form af services, der sørger for korrekt synkronisering og håndtering af dataflow til SAP og SuperOffice.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Finanssektorens Arbejdsgiverforening

FOKUS

FOKUS er et konference-og uddannelsessystem, der oprindeligt blev anvendt af Finansrådet til at administrere elev- og efteruddannelser i finanssektoren.

Learning Management System, LMS

Pt. anvendes løsningen af Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

LMS løsningen giver fuld integration mellem administration og e-learning (fjernundervisning). Pengeinstitutterne kan via Internettet foretage tilmelding af kursister, se eksamensresultater, vedligeholde stamdata m.v. Kursisterne kan via Internettet følge udvalgte undervisningsmoduler, aflevere opgaver, deltage i diskussionsfora, se undervisningskalender m.v.

Dansk Shell A/S

Dansk Shell A/S

Smøresystem

Løsningen anvendes til udarbejdelse af smøreplaner i forbindelse med vedligeholdelse af maskinparker indenfor landbruget. Der er i systemet registreret alle relevante typer maskiner og køretøjer. Derudover er alle olie- og smøreprodukter registreret. Den enkelte maskinejer kan på den baggrund få udskrevet detaljerede smøreplaner.

SEAS-NVE A/S

SEAS-NVE A/S

Nominator (Nominerings- og kapacitetsplanlægning)

Nominator beregner dagligt automatisk (og semiautomatisk) det forventede gasforbrug for SEAS-NVE's kunder den efterfølgende dag. De beregnede tal (nomineringer) sendes til Energinet.dk. Til beregningen benytter Nominator oplysninger om vejrmeldingen for i morgen, kundernes estimerede årsforbrug af gas, kundernes målte gasforbrug for i går, mm. De indbyggede formler, som benyttes i beregningen, kan tilpasses af SEAS-NVE hvis der er behov for justeringer.

Nominator sikrer minimering af overskud og underskud på den daglige og månedlige forsyning af gas til gasnettet ved automatisk at modregne forbrugsvariationer, samt ved at indlægge eller udtrække gas fra gaslager, afhængig af kundernes behov. Dermed minimeres SEAS-NVE ’s udgifter til transport, lagring og bestilling af gas, samt strafudgiften ved for lidt/for meget bestilt gas.

Nominator sørger for at overholde alle gaskontrakter hos leverandører, eller advarer, hvis dette ikke kan opnås. Dette er med til at sikre fremskaffelse af den nødvendige gasmængde. Systemet sender automatisk daglige gastransport-bestillinger til de TSO'er (Transmission System Operators) rundt omkring i Europa, hvor SEAS-NVE har partnere. Ydermere sender systemet købs/salgs-bestillinger til gasbørser som f.eks. NordPool eller GASPOOL. Beskederne sendes via AS2/AS4 forbindelser (sikker krypteret og signeret datatrafik) og er formateret til modtagerens modtageformat (typisk EDIGAS XML eller EDIFACT).

Data der lagres i systemet er tilgængelige for eksport/udtræk til f.eks. Excel eller andre analyse-værktøjer
Nominator integrerer bl.a. til oplysninger fra DMI (Danmarks Meteorologiske Institut ) og interne systemer hos SEAS-NVE.

Nominator er med til at sikre en præcis kapacitetsplanlægning, så der kan indkøbes gas på langtidskontrakter, med deraf prismæssige fordele for SEAS-NVE og ikke mindst SEAS-NVE's kunder.

Microsoft .NET er anvendt som platform for udvikling af løsningen.


Infochannel

Infochannel anvendtes internt i SEAS-NVE til løbende at informere personale og besøgende via informationsskærme. Systemet kan vise grafiske præsentationer af statistisk talmateriale side om side med f.eks. film-klip, nyheder, præsentationsmateriale, indbydelser, generelle RSS-feeds, dokumenter, osv.

Infochannels dataindsamlings-service indsamler med jævne mellemrum statistiske data fra Excel-regneark, databaser (MSSQL, Oracle, m.fl.), websider, osv. og opdaterer samtidig RSS-feeds, nyheder osv. fra Internettet. De indsamlede data gemmes til brug for visningen.

Infochannels visningsdel er konstrueret som en web-applikation, og kan afvikles på en hvilken som helst platform der understøtter en Internet browser – f.eks. en TV-skærm med indbygget browser eller med en pen-computer sat i HDMI-stikket. Systemet kan føde flere forskellige kanaler samtidig, hvis der f.eks. er behov for at målrette de viste informationer til specielt udvalgte grupper (f.eks. salgsmateriale i mødelokalet og medarbejder-relateret information i kantinen).

Microsoft .NET er anvendt som platform for udvikling af løsningen.

Forsikringsakademiet A/S - Rungstedgaard

Forsikringsakademiet A/S - Rungstedgaard

Uddannelsesadministration - xfeltet

xfeltet er en ren webbaseret forretningsløsning, der anvendes til administration- og afvikling af uddannelser på Forsikringsakademiet.

xfeltet benyttes i dag af 3 hovedaktører:

  1. Den administrative del af løsningen anvendes af Forsikringsakademiet til planlægning, prognoser, tilmelding, flytninger, fakturering, materialeproduktion, resultatformidling, statistik og ’direct’ mail. Ligeledes integrerer den administrative del til ERP-løsning i Microsoft Axapta, lønsystem i XAL og til hoteladministrationsløsningen Spectra. Desuden integrerer xfeltet fuldautomatisk mod Microsoft Word og Outlook.

  2. Den kundevendte del af løsningen anvendes af de virksomheder som har medarbejdere i uddannelse på Forsikringsakademiet. Disse kan foretage løbende opdatering af medarbejderdata, tilmelde/afmelde til uddannelser og løbende foretage opfølgning af deres medarbejdere i systemet.

  3. Den elevvendte del af løsningen består af en E-læringsportal, hvor elever som et led i deres uddannelse bl.a. gennemfører dele af uddannelsen via elæring på xfeltet.

Løsningen indeholder desuden en lang række statistikmuligheder.

I dag anvendes Xfeltet af henved 100+ interne- og 1000+ eksterne brugere og xfeltet's brugerskare er i stadig vækst.