Vores medarbejdere er højt uddannede med solid erfaring og har igennem årene arbejdet med en lang række projekter, teknologier og services.

P.t. findes der følgende kompetencer in-house, som er opnået og benyttet i forbindelse med konkrete projekter:

SikkerhedSingle-sign-on

Sikkerhed, kryptering, digitale signaturer, Single-Sign-On (SSO) via SAML/2

Vore bankløsninger er udviklet under høje sikkerhedskrav, og løsningerne bliver periodisk skannet for sikkerhedsbrister. Derfor har vi stor teoretisk og praktisk viden indenfor sikkerhedsområdet og vil gerne bidrage med råd og vejledning i forbindelse med sikring af web-portaler og løsninger, ligesom de systemer vi opbygger vil være designet og konstrueret med henblik på høj sikkerhed.


    Databasedesign

Databasedesign, optimering/’tuning’ af databaser, indeksoptimering, stored procedures & functions, backup-/restore-teknologier.

Alle vore IT-løsninger baserer sig data lagret i databaser. Vi har mange års erfaring med forskellige databasesystemer som Microsoft SQL-server, Oracle, MySQL, samt ældre teknologier som Paradox og Interbase.
Næsten alle databaser har brug og periodisk vedligeholdelse og optimering, og fra tid til anden vil der opstå 'flaskehalse' i ellers velfungerende databaser - f.eks. behov for ekstra indeks eller optimering af 'execution plans' eller Stored Procedures/Functions/Triggers. 
Vi er specialister på dette område, og bistår gerne med råd og vejledning til eksisterende databaseløsninger.

 

AS2 og AS4- kommunikationsprotokoller.

Vi har indgående kendskab til AS2 og AS4 som er to Business -to-business (B2B) meddelelses-transmissions-protokol, som benyttes til krypteret og signeret transmission af meddelelser mellem samarbejdspartnere. AS2/AS4 indeholder samtidig en automatisk, elektronisk kvittering, som beviser, at modtageren har modtaget en given besked.
AS2 og AS4 er begge anerkendte standarder indenfor sikker meddelelsesudveksling.

 

 XML  json  UNEDIFACT

XML, JSON og EDIFACT meddelelser, XSD-specifikationsfiler

Næsten alle løsninger involverer udveksling af data internt i systemet eller med andre systemer. Til dette formål benyttes en lang række meddelelsesformater - typisk nogle af de ovenstående formater. L-R SOFTWARE kan være behjælpelig med råd og vejledning og evt. datakonvertering, hvis Deres IT systemer har behov for at modtage eller afsende data til samarbejdspartnere.

 

Responsive design for hjemmesider / Progressive Web Apps

Flere og flere mennesker benytter trådløse devices som iPads eller telefoner til at foretage de fleste søgninger/opgaver på nettet.
Derfor er det yderst vigtigt, at applikationer laves med 'Responsive Design' - dvs. at siderne tilpasser sig den tilgængelige skærmstørrelse, og giver brugeren en god oplevelse uanset hvilket device, der benyttes.

L-R SOFTWARE benytter som oftest CSS-teknologien BootStrap til nemt at gøre en hjemmeside 'responsive', og kan bidrage med hjælp og vejledning hvis Deres virksomhedssite skal ændres eller renoveres til nuværende teknologiske standarder.

Ligeledes kan man - ved at konvertere sin applikation til en 'Progressive Web App' - lave yderligere ændringer til sine web-applikationer, så de kan installeres som deciderede Apps og dermed integrere sig bedre i en given platform. Applikationen får sit egen ikon på f.eks. telefonen og kan tillige køre 'offline'. Brugeren får en fornemmelse af, at have en App installeret på deres computer, men samtidig kan samme App benyttes på alle telefoner, tablets og computere (uanset fabrikat) og de kan vedligeholdes centralt på en web-server som en web-side.

Den tættere integration med operativsystemet kan f.eks. benyttes til at udsende notifikationer i notifikationsområdet i Windows 10 eller på telefonen, eller ved at applikationen får et bevægeligt ikon i menuen eller på startskærmen. 

 

Umbraco CMS systemer og integration med kundesystemer

Umbraco er udviklet i programmeringssproget C# og benytter (bl.a.) Microsoft SQL-server som database. Dette betyder at Umbraco kan være selvskreven til den kundevendte del af et virksomhedssystem. L-R SOFTWARE kan være behjælpelig med både opbygning af stand-alone web-løsning og med back-end integrationsløsninger, som kan udvide funktionaliteten på hjemmesiden med f.eks. mail-udsendelse, varekartoteker, betalingssystemer og lignende, samtidig med at virksomheden stadig selv kan udvide/vedligeholde de ikke-tekniske sider i web-portalen.

 

 WordPress

WordPress CMS/hjemmesider. Integration med Dankort-/Visa-betalinger og databaser.

WordPress benyttes til ca. 30% af alle verdens hjemmesider, og kan danne grundlag for den kundevendte del af en virksomhed. Der findes et stor mængde af plug-ins til WordPress, og det er derfor forholdsvist let at bygge en hjemmeside fra bunden med stor funktionalitet.

Microsoft Office Automation, automatiseret brevfletning og e-mail-generering.

En del af vores systemer integrerer automatisk med Microsoft Office. Dette kan f.eks. bestå i automatisk dannelse af flette-dokumenter, auto-udfyldelse af regneark eller dannelse af næsten færdige e-mails med vedhæftede dokumenter, som blot skal godkendes og gemmes/sendes.
Målet er som regel at lette brugerens arbejde og minimere tidsforbruget ved ensidigt arbejde og tilbagevendende opgaver.

Integration til betalingssystemer

Hvis jeres hjemmeside skal supportere betaling med dankort, VISA-kort, MobilePay, osv. er der oftest brug for specielle tilretninger i hjemmesiden, som afleverer de fornødne oplysninger betalingsudbyderen og sørger for logning, sporing og registrering af betalte ordrer. L-R SOFTWARE kan tilbyde hjælp til denne form for integrationsløsning og har gjort det i forbindelse med andre løsninger.

Integration til Microsoft Axapta

Integration til Microsoft Dynamics NAV

Machine Learning       Convolutional

Machine Learning / Neural Network / Convoluted Neural Networks

I forbindelse med forudsigelse af gasforbrug for gaskunder, har vi eksperimenteret med brugen af Neurale Netværk/Machine Learning til forudsigelsen.


Et Neuralt Netværk er en specifik matematisk model over den menneskelige hjerne, som kan oplæres i bestemte opgaver, og derefter benyttes til at foretage samme vurdering i forhold til nye inputdata.

Teknologien er i rivende udvikling, og indbefatter nu også f.eks. 'foldning' (Convolutions) i bestræbelsen på at lave effektive og præcise Vision-systemer til klassifikation af elementer i digitale billeder - f.eks. nummerpladegenkendelse eller genkendelse af håndskrift.


Teknologien kan benyttes til et hav af forskellige formål indenfor økonomi (forudsigelse af kursudsving), billedgenkendelse (’vision’-systemer) samt f.eks. indenfor gasverdenen (forudsigelse af forbrug baseret på vejrudsigt).